30,000

Kim may bao và chỉ may.

Manufacture: taiwan
SKU: KIM NP
Made in: taiwan
Warranty: không bảo hành

30,000 

Kim may bao và chỉ may các dòng máy may bao cầm tay . để lại mã máy và mã kim để được tư vấn ,

In báo giá